Φάρμα στή Ρίζα

Ρίξτε μια ματιά στον ιστότοπό μας και θα μάθετε ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας. Καλα να περνας!
Take a look around our website and you'll find out who we are, what we do, and how to contact us. Have fun!

Ποιοι είμαστε / Who are we

Η φάρμα προήλθε από την αγάπη για τα ζώα, με το πέρασμα των χρόνων πολύς κόσμος μας επισκέφτηκε και ρωτούσε γιατί δεν θα το κάναμε μια πραγματική φάρμα για να την επισκεφτούν και τελικά αποφασίσαμε να ανοίξουμε τη φάρμα για το κοινό, αν θέλετε να μας επισκεφτείτε στείλτε μας ένα μήνυμα ή τηλεφωνήστε μας για να ορίσουμε μια ημερομηνία, δεν θέλουμε να έχουμε πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα για την ευημερία των ζώων στη φάρμα
The farm originated from the love for animals, through the years a lot of people visited us and asked why we would not make it a real farm for people to visit and finally we decided to open the farm for public, if you want to visit us please send us a message or give us a call so we can set a date, we don't want to have a lot of people at the same time for the wellbeing of the animals on the farm

φάρμα στή Ρίζα

Email: [email protected]
Tel: 0030 6977698919
0030 6977645257