Τα τελευταία νέα για τη φαρμα 

The latest news on the farm

Ένα νέο πουλάρι

Γεννημένος σήμερα 20-8-22, ένα όμορφο κοριτσάκι, το λέμε Δάφνη, μπορείτε να την επισκεφτείτε αφού κλείσετε ραντεβού τηλεφωνικά


A new foal

Born today 20-8-22, 
a beautiful baby girl, we call her Daphne, you can visit her after making an appointment by phone

Ένα μωρό γαϊδουράκι

Η Πηνελόπη γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου και φυσικά έχει τη μαμά της μαζί της, μπορείτε να την επισκεφτείτε αφού κλείσετε ραντεβού τηλεφωνικά

A baby Donkey


Penelope was born on the 8th of March and of course has her mother constant with her, you can visit her after making an appointment by phone

Μωρα παγώνια

Στη φάρμα έχουμε περίπου 40 στα 50 παγώνια, αυτά είναι ελεύθερα να πάνε όπου θέλουν και αυτή τη στιγμή κάνουν μωρά, πόσα δεν ξέρουμε

Baby Peacocks


On the farm we have about 40 a 50 peacocks, these are free to go where ever they want and at the moment they have babies, how many we don't know 

Μωρά στρουθοκαμήλου

Επίσης οι στρουθοκάμηλοι έχουν μωρά, τα αυγά έχουν μπει σε μηχανή αναπαραγωγής 

Baby ostriches

Also the Ostriches have babies, the eggs have been in a breeding machine